Birimlerimiz Programlar

Programlar

Program ayarları ile ilgili bilgiler için tıklayınız.  PROGRAMLARDAKİ DV VE KATSAYILARI LÜTFEN GÜNCELLEYİNİZ.

 S.No

Program Adı

İndirme Dosya Boyutu Güncelleme Tarihi
    1  Resim Küçültme Programı indir    512 KB  15/11/2012
    2  Detaylı Hesap Planı-2013 (Analitik Kodlar) indir    1.63 MB  20/11/2013
    3  M.E.B. 2013 Yılı Tazminat Cetvelleri (Yan Ödeme-Özel Hizmet Tazminatı) indir    223 KB  27/04/2013
 4-C GEÇİCİ PERSONEL VE SÜREKLİ İŞÇİ PROGRAMLARI   
    1  S.İşçi İzin Ücreti Hesaplama Programı (2012-3)        
    2  S.İşçi Kıdem Tazminatı Farkı Hesaplama Programı (2014-1)  Tesellüm eklendi indir    623 KB  30/03/2014
     3  S.İşçi Kıdem Tazminatı Hesaplama Programı (2014-1)  Tesellüm eklendi indir    1.17 MB  05/03/2014
    4  S. İşçi Emeklilik Tazminatı (Yolluğu) Hes.Prg. (2014-1) Tesellüm eklendi indir    428 KB  08/03/2014
    5  S.İşçi Puantajı Hazırlama Programı (2013-2)  TİS´ ne göre güncellendi indir   1,33 MB  07/05/2013
    6  S.İşçi Devam Cetveli Hazırlama Programı (2014-1)  indir      91KB  08/03/2014
    7  4-C Personeli İş Sonu Tazminatı Ödeme Programı (2013-2)  indir    909 KB  01/06/2013
    8  S.İşçi İlave Tediye-İkramiye Hesaplama Programı  indir      96 KB  08/03/2014
    9

 4-C Personeli Ücret Hesaplama Programı 2014-1 yeni  (Tesellüm eklendi)

indir  1.58  MB  02/04/2014
  EK DERSLE İLGİLİ PROGRAMLAR   
    1  ÜcretliMatik (2014-4) (Ücretli-Em.Öğrt. ve Usta Öğreticiler) Tesellüm eklendi indir    967 KB  29/03/2014
    2  Ekdersmatik (2014_3)  Kariyer eklendi (kadrolu-KBS modülünden yapılacak)       
    3  Ek Ders Ücret Onayı Hazırlama Programı (2014-1)  GÜNCELLENDİ indir    1.50 MB  17/01/2014
    4  Ek Ders Ücret Çizelgesi Hazırlama Programı (2012-3) (Kadrolu-Ücretli)  indir   1.30 MB 15/11/2012
    5  Kişisel Ek Ders Ücreti Hesaplama Programı (2014-1) (Kadrolu/Ücretli/Kariyerli indir    1.56 MB  17/01/2014
    6

 Ek Ücret Huzur Hakkı Programı  (2014-1) (Mesleki Okullar) Tesellüm eklendi

indir    712 KB  09/02/2014
 OKUL PROGRAMLARI   
    1  Beslenme (İaşe) Ödeme Programı(2012-1) (Pansiyonlu Okullar)  indir    676 KB 15/11/2012
    2  Elektrik ve Su Giderleri Ödeme Programı(2012-6)  indir    500 KB 15/11/2012
    3

 Öğrenci Gider Ödeme Programı

indir    639 KB 15/11/2012
    4  BursMatik (2014-4) Burs Ödeme Programı)   Tesellüm eklendi indir    518 KB  14/04/2014
    5  Harçlık Ödeme Programı (Pansiyonlu Okullar) indir    647 KB 15/11/2012
    6

 Taşımalı Eğitim Devam Cetveli Yazdırma Programı 2013-2 KDV Tercihi eklendi

indir    248  KB  16/12/2013
    7  İşyeri Açma Belgesi Yazdırma Programı 2012-7 YENİ (MESLEK LİSELERİ İÇİN)   indir    369 KB 14/12/2012
    8  ÖSS Başvuru-Hizmet Bedeli Bordrosu (Başvuru Merkezi Liseler için)  indir    16 KB  07/02/2014
           
 MAAŞ VE YOLLUK PROGRAMLARI   
    1  GV Farkı (Engellilik İndirimi) Hesaplama Programı (2014-4  Tesellüm eklendi indir    739 KB  25/01/2014
    2

 Maaş Farkı Hesaplama Programı (2012-2) Yeni sayılır

indir    743 KB 15/11/2012
    3  Devlet Memuru Aylıktan Kesme Cezası Hesaplama (YENİ) indir    53,5 KB  07/01/2014
    4  Yabancı Dil Tazminatı Ödeme Programı (2014-1) Tesellüm eklendi indir   1003 KB  08/03/2014
    5  Kıdem Aylığı Farkı Hesaplama Programı(v2012-1) indir    589 KB 15/11/2012
    6  Kişi Borcu Hesaplama programı  Hazırlanıyor      
    7  Aile ve Çocuk Yardımı Hesaplama Programı (2014-1)   BİLDİRİM EKLENDİ indir    624 KB  12/03/2014
    8  Giyecek Yardımı Ödeme Programı 2014-3 Tesellüm eklendi /Unvanlar artırıldı indir    701KB  14/04/2014
    9  Ferdi-Geçici Görev Yolluğu Ödeme Programı (2014-1)  Tesellüm eklendi. indir    652 KB  26/03/2014
   10  Toplu-Geçici Görev Yolluğu Ödeme Programı (2014-1)   Tesellüm eklendi indir    535 KB  27/03/2014
   11

  Sürekli Görev Yolluğu Ödeme Programı (2014-3)  Tesellüm eklendi

indir

   1.27 MB  05/03/2014
   12   Ek Tazminat Programı (Teknik Personel) (2014-1)   Tesellüm eklendi indir    712 KB  29/03/2014
   13   Ek Ödeme (666 SKHK) Hesaplama Programı (2014-1 Tesellüm eklendi indir    718 KB  10/04/2014
   14  Yan Ödeme Farkı Hesaplama Programı (2012-3)  indir    1.38 MB 15/11/2012
   15   Genel Sağlık Sigortası Hesaplama 2014-2  Tesellüm eklendi     552 KB  16/04/2014
   16   İlave Tazminat Farkı Hesaplama 2014-1      552 KB  16/04/2014
   17  Teslim Tesellüm tutanağı (tahakkuk evrakı teslimlerinde)      82  KB  16/04/2014
   18         
  MİLLİ EĞİTİM PROGRAMLARI   
    1  Taşımalı Eğitim Tahakkuk Programı (2013-2)  indir    608 KB 14/03/2013
    2  Taşımalı Eğitim Yemek Çizelgesi (Tam otomatik-20 okul) (2013-3)  indir    104 KB  20/11/2013
    3  Avans Çekme-Kapama Programı (2014-1 Tesellüm eklendi indir    537 KB 15/11/2012
    4  DUS- Direksiyon Uygulama Sınavı Ücret Hesaplama Programı 2013-7   1.15 MB 20/09/2013
    5  Rehabilitasyon Ödeme Programı (2014-1)  Tesellüm eklendi indir    301 KB 07/02/2014
    6  Mahkeme Harç ve Giderleri Programı (İcra) 2014-1  Tesellüm eklendi indir    490 KB 07/02/2014
    7  Stajyer Öğrenci Ücret Ödeme Programı  (2014-2)  Tesellüm eklendi indir   0.99 MB 07/02/2014
    8  Yurtdışında Görevli Öğretmen Tedavi Ücreti Hesaplama Programı (2012-2)  indir    874 KB 15/11/2012
    9 Müfettişmatik-2014-1 (Maarif Müfettişleri yolluk programı ) Tesellüm eklendi indir    757 KB  30/03/2014
   10  TYP (Toplum Yararına Programı) ÜCRET HESAPLAMA PROGRAMI (2013-7)      1.33 MB  07/01/2014
   11  Avukat Giderleri Ödeme Programı 2014-1  Tesellüm eklendi indir    490 KB 07/02/2014
   12        
 Yayın:05.06.2012 - Güncelleme:20.04.2014 - 12:54 - Görüntülenme:87742