YOZGAT İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İlimize Atanan Engelli Öğretmenlere İlişkin Atama Duyurusu

İlimize atanan öğretmenlerin Müdürlüğümüze teslim etmesi gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir;

1.Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,

2.Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

3.Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

4.Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),

5.2016 veya 2018 yıllarında yapılan EKPSS (Lisans Düzeyi) sonuç belgesi,

6. Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı veya onaylı örneği,)

7.Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

8.Mal bildirimi (müdürlüğümüzden temin edilecektir),

9.Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

10.Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,

11.Atamaya esas engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair alınacak sağlık kurulu raporu. (Ancak engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastanenin kapatıldığını ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak yazı ile belgelendirenler ile hastanelerin bu yönde bir sağlık kurulu raporu düzenlemediğini belirtenlerin ilgili hastaneden bu yönde alacakları yazıyla belgelendirenler; öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü herhangi bir hastaneden alınan sağlık kurulu raporu ile başvuruda bulunabileceklerdir.)

12. Hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışanlar için muvafakat belgesi,

13. Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge.

Karatepe Mah. H.Ahmet Yesevi Cad. No57 Yeni Valilik Hizmet Binası Kat 2 66100 YOZGAT - 0 354 280 66 00 280 66 01

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.